mcAbols Mēs
drukājam
Jums
(+371) 67566248
info@mcabols.lv
Digitaltryck

Den främsta fördelen med digitaltryck är att man kan producera högkvalitativa trycksaker i

flerfärg till en rimlig kostnad, även om man bara trycker ett enda ex.

Genom att kombinera vår utrustningskapacitet med gedigen erfarenhet kan vi skapa verkligt imponerande och kvalitativa digitaltrycksaker. Vårt företag har alltid hängt med i tiden, vilket har gjort att vi kunnat ge intressenter, entreprenörer och organisationer möjlighet att skapa fantastiska trycksaker av hög kvalitet.

 

Tillvägagångssättet är speciellt för varje kund så att era idéer görs om till unika trycksaker, som foldrar, visitkort, dekaler, kataloger och andra informationsmaterial. Vi kan garantera hela produktionscykeln, från layout till leverans av slutprodukten. SIA McĀbols tillhandhåller formgivning och tryck av alla slags foldrar, visitkort, affischer, flygblad och andra reklammaterial.


I vårt produktutbud ingår även trycksaker av olika komplexitetsgrad, som diplom och certifikat till utbildningsinstitutioner, kommunala och statliga myndigheter samt privata företag. De omfattande efterbearbetningsmöjligheterna för diplom och certifikat gör att även de mest krävande kundernas behov kan tillfredsställas. Dessutom har vårt utbud av specialpapper valts ut med stor noggrannhet så att du ska få så stor valfrihet som möjligt. Varje kund är betydelsefull och vi vill ge dig bästa tänkbara produkt. Vill man ha ett snabbt resultat är digitaltryck den bästa lösningen.