mcAbols Mēs
drukājam
Jums
(+371) 67566248
info@mcabols.lv
Reprotjänster

Vi är noga med att kontrollera hur väl layoutens formgivning passar i förhållande till tryckspecifikationerna. I de fall då filerna inte motsvarar mallspecifikationerna ger våra reprospecialister detaljerad information om vilka ändringar som behöver göras.I övriga fall kommer de ordna med layouten på tryckarket för att säkerställa att tryckningen blir kostnadseffektiv.Därefter tar CTP-produktionsenheten fram tryckplåtar för respektive färg (C, M, Y, K och/eller PMS-färger).